Selevik skule

Selevik skule er ein tre-delt barneskule med 24  elevar fordelt på 3 klassar og 6 klassetrinn. Frå skuleåret 2020/2021 er også 7. klasse tilbake.

Skulen har inkludert rektor, seks lærarar og ein assistent i ulike stillingsstorleikar.

​​

SFO

-for elevar i

1.-4. klasse

Leksehjelp

-for elevar i

5. – 7. klasse 

Felles lunsj

Kvar fredag er det

felles lunsj.

Alle elevane og vaksne et då lunsjen saman.

Fruktstund

Elevane får oppskoren frukt kvar dag,

før fyrste friminutt

1/1

Skulen har eit flott uteområde - med mykje natur og stor boltreplass for elevane.

Eigen kunstgrasbane med fotball- og volleyballbane. Banane er mykje i bruk i friminutta (og ettermiddagane) og fungerer som skulens «gymsal».

I tillegg nyttar skulen uteskuleområde rett nedanfor skulen. Ved Bergatjødno har skulen laga til Gapahuk, bålplass og kanoar. Skulen nyttar også turløyper med klatrejungel og gapahuk som fine turmål for 1.-2. klasse.

1/1

Utviklingsområde

Lesing: Selevik skule nyttar leseplanen for Fitjar kommune, og har fokus på lese- og læringsstrategiar. Me vil skape eit større engasjement for lesing ved å ha årlege leseprosjekt, dagleg høgtlesing og stillelesing på alle trinn, bokkassar i alle klasserom, bibliotekbesøk i Fitjar - og Bokbåten.

Det er god bruk av skulebiblioteket, og me har eit rikt utval av litteratur. Elevane har fast lånetid kvar veke.  Me vil auke elevane si leseforståing ved å ha stort trykk på leseopplæringa heile året, i alle fag.

 

«Målet er å skape leseglede for elevane våre

Godt læremiljø

Sosiale aktivitetar på tvers av trinna: sosial samling med underhaldning av elevane, skulelunsj, fiskedag, fjelldag, temaveke med «Open dag», mattedag, Selevik Prix, uteskule.

Utviklingsområde

FYSAK: 

Skulen har FYSAK fastsett på timeplananane.

Desse øktene inneber fysisk aktivitet med fagleg innhald. Dette gjer at elevane får minst ein halv time fysisk aktivitet kvar dag (glosestafett, gongetabell-hinderløype, stjerneorientering, osv).

 

Elevane vil med dette oppnå betre konsentrasjon i alle fag, gi dei nye meistringsområde -  og auka aktivitetsnivået til deira (få opp pulsen litt kvar dag).

Dåfjord Næringsforum

dafjordnaeringsforum@gmail.com

Noreg  I  Norge  I  Norway