top of page

SELEVIK SKULE
 

Saman for kunnskap og trivsel

l-1-anna7.jpg

FRUKT KVAR DAG

SEFAL SKULE

LEKSEHJELP

l-7.jpg

Selevik skule er ein tre-delt SEFAL barneskule for 1-7 trinn i Fitjar kommune.

SEFAL står for "senter for fysisk aktiv læring"

I tillegg til eit godt og sosialt miljø,  lesing og leseglede legg skulen stor vekt på kombinere fysisk aktivitet med fagleg innhald.

Skulen har i tillegg til eit variert uteområde - flott natur, stor boltreplass og eigen kunstgrasbane med fotball- og volleyballbane. Frå våren 2023 har skulen også sin eigen skulehage.

DJI_0453.JPG
l-uteskuleonsdag.jpg

Naturen og områda rund skulen vert mykje nytta i undervisninga.

Ved Bergatjødno har skulen bla. eit «uteskuleområde» med gapahuk bålplass og kanoar.

1-2 klasse har fast turdag ein gong i veka. 3-4 klasse har turdag 1 gong i månaden.

l-gym18.jpg
l-16.jpg

Lesing

Selevik skule nyttar leseplanen for Fitjar kommune, og har fokus på lese- og læringsstrategiar. Me vil skape eit større engasjement for lesing ved å ha årlege leseprosjekt, dagleg høgtlesing og stillelesing på alle trinn, bibliotekbesøk og bokkassar i alle klasserom.

 Skulebiblioteket vårt har eit rikt utval av litteratur som me nyttar flittig. Elevane har fast lånetid kvar veke.  

 

Me vil auke elevane si leseforståing ved å ha stort trykk på leseopplæringa heile året, i alle fag.

 

"Målet er å skape leseglede for elevane våre"

l-tur12.jpg

FAL

 FAL er ein undervisningsmetode som gir variert undervisning i teoretiske fag, og skapar motivasjon, trivsel og relasjonar. Ved å bryte opp undervisninga med ein FAL-aktivitet, blir undervisninga meir variert.

 

Elevar er forskjellige, og lærer på ulike måtar. Dramatisering, rollespel, speed-dating, glosestafett, gongetabell-hinderløype, orientering eller natursti – Ein god FAL-aktivitet er ein aktivitet som alle kan delta i - på sitt nivå både fagleg og sosialt.

l-17 (1).jpeg
MAT.jpg

Godt læremiljø

På Selevik har me mange sosiale aktivitetar også på tvers av trinna: månadleg "sosial samling" med underhaldning av elevane, skulelunsj kvar fredag, fiskedag, fjelldag, turar, temaveke med «Open dag», mattedag, Selevik Prix, uteskule mm.

l-ake12.jpg
333198329_901654524222984_1817121402222659584_n.jpg

SFO

Selevik skule har SFO tilbod til elevar i 1-4 trinn.

SFO legg opp til kjekke og varierte aktivitetar og nyttar seg mykje av områda rundt.

SFO har fast turdag ein gong i veka og varmmat kvar onsdag.

333062918_1369473190517743_594539699186453832_n.jpg
bottom of page