Dåfjord Næringsforum

Dåfjord Næringsforum (DNF) blei uformelt danne hausten 2016 og offisielt stifta som ei forening i mars 2018 .

 

"DNF har som mål å fungere som ei plattform

og katalysator for utvikling i Dåfjorden"

Forumet består av ei ledergruppe samt fire ulike arbeidsgrupper:

 

  • Bustadutvikling

  • Infrastruktur/veg

  • Næringsutvikling

  • Trivsel 

Etterkvart vil det koma meir informasjon om arbeidet og prosjekta til næringsforumet og dei ulike arbeidsgruppene.


Forumet søkjer både aktive og passive medlemmar.

Bli med på laget du også!  Meld deg inn her

Fokusområde

Formål