Dåfjord Næringsforum

Dåfjord Næringsforum (DNF) blei uformelt danne hausten 2016 og offisielt stifta som ei forening i mars 2018 .

 

"DNF har som mål å fungere som ei plattform

og katalysator for utvikling i Dåfjorden"

Forumet består av ei ledergruppe samt fire ulike arbeidsgrupper:

 

 • Bustadutvikling

 • Infrastruktur/veg

 • Næringsutvikling

 • Trivsel 

Etterkvart vil det koma meir informasjon om arbeidet og prosjekta til næringsforumet og dei ulike arbeidsgruppene.


Forumet søkjer både aktive og passive medlemmar.

Bli med på laget du også!  Meld deg inn her

Fokusområde

 • Tilrettelegge for  fleire byggeklare tomter i bygda.

 • Jobbe aktivt både på lang og kort sikt for å sikra skule, barnehage og SFO

 • Vere pådrivarar for utbetring av veg, trafikksikkerhet og kollektivtilbod i Dåfjord.

 • Realisera grendahus i Dåfjord.

 • Støtta opp og legga til rette for etablert og ny næringsutvikling i Dåfjord.

Formål

 •  Danna ei felles arbeidsplattform for utviklingsarbeidet i bygda.

 • Jobba for og fremja innbyggarane, næringsliv og interessentar sine interesser i samfunnet.

 • Fungera som eit kontaktnett og arbeidsforum opp mot kommunen

 • Søkja og fremja gode forhold for både  innbyggarane og næringslivet.