top of page

Dåfjord Næringsforum

Dåfjord Næringsforum (DNF) blei uformelt danne hausten 2016 og offisielt stifta som ei forening i mars 2018 .

 

"DNF har som mål å fungere som ei plattform

og katalysator for utvikling i Dåfjorden"


Forumet søkjer både aktive og passive medlemmar.

Bli med på laget du også!  Meld deg inn her

Fokusområde

  • Tilrettelegge for  fleire byggeklare tomter i bygda.

  • Jobbe aktivt både på lang og kort sikt for å sikra skule, barnehage og SFO

  • Vere pådrivarar for utbetring av veg, trafikksikkerhet og kollektivtilbod i Dåfjord.

  • Realisera grendahus i Dåfjord.

  • Støtta opp og legga til rette for etablert og ny næringsutvikling i Dåfjord.

Formål

  •  Danna ei felles arbeidsplattform for utviklingsarbeidet i bygda.

  • Jobba for og fremja innbyggarane og næringsliv  sine interesser i samfunnet.

  • Fungera som eit kontaktnett og arbeidsforum opp mot kommunen

  • Søkja og fremja gode forhold for både  innbyggarane og næringslivet.

bottom of page