• Admin

Utviklingsprosjekt: "LivOGLyst, Dåfjord"

Dåfjord Næringsforum har fått tilslag på søknaden om å vere med i nettverket og programmet "LivOGLyst"LivOGLyst prosjektet skal eigast av DNF men styrast av eiga leiargruppe. Utviklingsprosjektet er eit eitårig prosjekt som dannar grunnlag for mogleg 3-årig hovudprosjekt.