top of page
  • Forfatterens bildeAdmin

Lesarinnlegg: Bygda mot straumen

Jeg bor i Dåfjorden, ei lita men livskraftig bygd midt mellom Leirvik og Fitjar. Som de fleste her er jeg innflytter, og som mange andre valgte jeg å bosette meg her på grunn av flott natur, god plass og ikke minst at det var barneskole i bygda. Dugnadsånda har alltid stått sterkt her, og den har nok medvirka godt til at det i «alle år» har vært skole her ute. For ved hver korsveg, dvs hver ny skolebruksplan blir det foreslått å legge ned denne skolen. På papiret er det jo dyrere å drive små skoler.


Men overlever bygdene på lengre sikt når de mister grendaskolen? Fortsetter tilflyttinga av barnefamilier og andre skattebetalere? Her i Dåfjorden øker folketallet jevnt og trutt. Og de som flytter hit kommer fra andre kommuner, dvs folketallsvekst for kommunen. Elevtallet ved barneskolen blir alltid høyere enn de dystre statistikkene som legges fram i planer. Hvorfor? Jo, fordi her er det pågangsmot og optimisme. Her er det åpna ny barnehage med SFO. Her er Dåfjord slipp med stabile arbeidsplasser, og her er selvstendig næringsdrivende. Og her er barneskole med mange nok elever til både trivsel og læring. Skolen har et fantastisk uteområde, inkl. kunstgressbane, bygd på dugnad selvsagt. Så la oss nå få være i fred her ute. La det nystifta Dåfjorden Næringsforum få jobbe videre med bl.a. planene om nye byggefelt, bedre vei og ulike trivselstiltak. La barnehagen fortsette å fylles opp med nye unger, og la barneskoleelevene få fortsette å gå/ sykle til barneskolen sin!


Det kan vel være enkelte fordeler, men mest ulemper med å samle alle barneskoleungene på Rimbareid skule. La Fitjar kommune beholde sine livskraftige bygder. La oss få beholde Selevik og Øvrebygda skuler, og la det bli nytt og spennende å begynne på ungdomsskolen på Fitjar for alle elevene.Å legge ned Selevik skule av økonomiske årsaker er i alle fall en kortsiktig politikk. Man kan spare noen kroner de første årene, men hvis optimismen og tilflyttinga stopper opp, vil man faktisk tape også økonomisk etter bare få år. Og Rimbareid skule må bygges ut… Og hvis skyssutgiftene hadde vært kommunen sitt ansvar ville det vært et tapsprosjekt fra første stund.


Med hilsen Reidun Sørensen.
32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page