• Admin

Dåfjorden har fått ny nettside!

Etter lengre tid utan nettside har bygda endeleg fått sida velkomentildafjorden.no

Nettsida blir drifta på frivillig basis av Dåfjorden Næringsforum og har som formål å gjere informasjon knytta til bygda og Dåfjord næringsforum lett tilgjengeleg.


Har du innspel eller kommentarar til innhald finn du kontaktinformasjon under "Dåfjord Næringsforum" i hovudmenyen.