DEN FANTASTISKE BYGDA VÅR
PÅ VESTSIDA AV STORD
 

#Velkomentildafjorden

#Dafjorden

  • Hvit Instagram Ikon
 

Litt om Dåfjorden

Dåfjorden er ei lita bygd med kring 250 innbyggarar på vestsida av øya Stord i Sunnhordland og tilhøyrer Fitjar kommune.

Dette er ikkje bere ei levande bygd men også ei bygd i stadig vekst. Her er faktisk halvparten av boligane bygd i løpet av dei siste 20 åra. 

Dåfjorden har barneskule (Selevik skule), SFO tilbod  eit flott nærmiljøanlegg med kunstgrasbane, og ikkje minst ein nyleg utvida barnehage.

 Her er eit fantastisk samhald og natur med både Stokksundet, Dåfjorden, utmark og fjell i umiddelbar nærleik. Samstudens ligg bygda sentralt. Med ein 8-18 min. køyretur når ein alt av servicetilbod og arbeidsplassar på øya. Her er det også kort veg til flyplassen på Sørstokken for dei som pendlar til Oslo.

 
 
 
Haust i Westerheim