• Admin

Utviding av turløype

Mandag var det oppstartmøte på for arbeidet med å ferdigstille turløypa i

Skaravågområdet.


Annar går straks i gong med å merka opp traséen med tau. Deretter kan kven som helst gå i gong med å rydda løype.Maskinar skal leigast inn av velforeninga til delar av arbeidet.

Felles