• Admin

Nytt bustadområde under planlegging

Dåfjorden har hatt ei fantastisk vekst dei siste åra. I Fiskaneset er alle tomter selde og me har lenge sett behov for nytt byggeland.


For å fortsette den gode utviklinga jobbar Dåfjord Næringsforum difor i desse dagar med å legge til rette for at bla. området over Selevik skule og kunstgrasbanen blir ein del av eit større framtidig bustadområde.