• Admin

Internasjonal kafè i strålande haustsol

07. September var det duka for Dåfjordens fyrste internasjonale kafé, eit gratis arrangement skipa av LivOGLyst Dåfjorden.