• Admin

Gladmelding frå velforeninga


Dåfjorden Velforening har fått innvilga 31.000 kr. i stønad til snøkanon i ake/ski bakken frå SIM miljø fond.

Tidlegare i vår fekk DVF. også 25.000 kr. frå Sparebanken Vest til lys i ake/ski bakken.