• Admin

Dåfjord Utvikling AS Stifta

Med både nedre og øvre Fiskaneset så godt som ferdig utbygd, har ein ei tid sett behovet for meir byggeland i Dåfjorden. I 2018 byrja difor Dåfjord Næringsforum (DNF) kartlegging av potensielle område og arbeidet med å legge til rette for nye bustadområde i bygda.

Fiskaneset i Dåfjord er ferdig utbygd, noko som gir behov for nytt byggeland.